Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky
BRATISLAVA BOWL
2% Vašich daní
facebook.com
________________________________________________

Sídlo:
(korešpondenčná adresa)

Klemensova 1
811 09 Bratislava

tel.: 02/20910100
tel.: 02/20910200
email: assr(at)assr(dot)us

IČO: 42127211
DIČ: 2022460781

Členské na rok 2017 je 10 eur.

IBAN: SK9811000000002628204040
BIC: TATRSKBX

________________________________________________

Stanovy ASSR
Prihláška člena ASSR
Prevádzkový poriadok BB
Súhlas zákonného zástupcu BB

________________________________________________
Webhosting & ISP by vnet.sk